FANDOM


Hadesu-sensei's Mobile Debut
Chapter 044
Japanese Title ハデス先生の携帯デビュー
Hadesu-sensei no keitai debyū
Volume 6
Chapter 44
Chronology
Previous Chapter Chapter 43
Niburu, Going to the Infirmary
Next Chapter Chapter 45
Pessimistically Delusional Girl

Hadesu-sensei's Mobile Debut (ハデス先生の携帯デビュー, Hadesu-sensei no keitai debyū) is chapter 44 of the Hokenshitsu no Shinigami manga.

SummaryEdit

Characters in order of appearanceEdit

  1. Itsuhito Hadesu
  2. Rentarō Mimasaka
  3. Rokusuke Fuji
  4. Maya Kaburagi
  5. Konon Yamada
  6. Tsuneo Yodobashi
  7. Liar
  8. Koyomi Motoyoshi
  9. Iku Ashitaba

NavigationEdit